Styrelsen

Styrelsen för Friskis&Svettis Täby väljs av föreningens årsmöte.
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.


Styrelsen ska, inom ramen för Friskis&Svettis Täbys stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

I styrelsens uppdrag ingår att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm.
 • förbereda årsmöte.

Välkommen att kontakta styrelsen! styrelsen@taby.friskissvettis.se

F&S Täby styrelse 2018/2019:
Eva Andersson (ordförande)
Jan Willgård
Åsa Halldén
Roy Andersson
Fredrik Persson

Suppleanter:
Rose-Marie Röhl
Henrik Nordlund
Eva Wegelid

Valberedning:
Christina Ottosson
Leif Eriksson
Monica Hellron

 • Öppettider sommar i Näsbypark och Kyrkbyn (18 juni-19 augusti)

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar07.0007.0007.0007.0007.0008.3013.00
  Stänger21.0021.0021.0021.0018.0013.0020.00
   facebook